𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐃𝐚𝐢-𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐋𝐢𝐟𝐞?

Không ít khách hàng thắc mắc về quy trình bồi thường chi trả cho người được bảo hiểm, người thụ hưởng của Dai-ichi được thực hiện như thế nào. Dưới đây là quy trình bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm, người thụ hưởng của công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi.

𝟏. 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛

Người nhận quyền lợi bảo hiểm có nhiệm vụ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒂́𝒐 với công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̆𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 về sự kiện bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.

Người nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và gửi hồ sơ đến công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi, 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒕𝒐̂́𝒊 đ𝒂 𝒍𝒂̀ 01 𝒏𝒂̆𝒎 kể từ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

𝟐. 𝐆𝐮̛̉𝐢 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐜𝐡𝐨 𝐃𝐚𝐢-𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐋𝐢𝐟𝐞

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có thể gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo 4 hình thức sau đây:

Nộp hồ sơ trực tiếp đến trụ sở công ty hoặc văn phòng đại diện Dai-ichi tại nơi mình sinh sống.

Nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi thông qua tư vấn viên của công ty bảo hiểm nhân thọ.

Gửi hồ sơ thông qua đường bưu điện đến địa chỉ công ty bảo hiểm nhân thọ.

Gửi hồ sơ trực tuyến thông qua facebook fanpage của công ty Dai-ichi.

𝟑. 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭

Sau khi thẩm định và đi đến kết quả cuối cùng, người được nhận quyền lợi sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi trả lời yêu cầu thông qua các hình thức sau đây:

Nhận thông báo thông qua đường bưu điện.

Nhận thông báo yêu cầu giải quyết quyền lợi thông qua tư vấn viên

Nhận thông báo tại trụ sở của công ty hoặc văn phòng đại diện

𝟒. 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm lựa chọn nhận quyền lợi chi trả từ công ty Dai-ichi theo 1 trong 4 hình thức sau đây:

Tiếp nhận quyền lợi bảo hiểm tại trụ sở công ty

Nhận tiền chi trả quyền lợi bằng CMND/CCCD tại ngân hàng.

Nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm thông qua tài khoản ngân hàng.

Nhận tiền thông qua tư vấn viên bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *