Nguồn vốn chính của các công ty bảo hiểm được quy định và sử dụng như thế nào?

Không ít người thắc mắc về việc nguồn vốn chính của các công ty bảo hiểm được quy định và sử dụng như thế nào? Để giải đáp thắc mắc này, bài viết sau đây sẽ đi sâu vào quá trình phân tích nguồn vốn của các công ty bảo hiểm hiện nay. Cùng tìm hiểu nhé.

Quy định nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty bảo hiểm

Quy định về nguồn vốn

Tại Điều 94 Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 có chỉ rõ những quy định cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn của công ty bảo hiểm như sau:

 1. Chính phủ sẽ là cơ quan quy định mức vốn pháp định của công ty bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm.
 2. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm hay doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ là người thực hiện duy trì mức vốn điều lệ đã góp, mức vốn đó không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Dựa theo điều luật này có thể thấy mức vốn pháp định và mức vốn điều lệ là 2 nguồn vốn của công ty bảo hiểm. Bạn có thể hiểu một cách đơn giản, mức vốn pháp định của một công ty bảo hiểm là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp bảo hiểm.

vốn điều lệ là cần thiết để thành lập công ty bảo hiểm đúng quy định của pháp luật
nguồn vốn chính của các công ty bảo hiểm – baohiemdai-ichi.com.vn

Vốn pháp định sẽ do cơ quan có thẩm quyền ấn định. Nguồn vốn pháp định này được xem là nguồn vốn cần thiết để thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Mức vốn pháp định của mỗi công ty sẽ có sự khác nhau tùy vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Ngoài ra, vốn điều lệ là một phần rất quan trọng trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật. Đây là tổng tài sản do các thành viên của công ty, chủ sở hữu của công ty đã góp vào hoặc cam kết góp khi thành lập công ty bảo hiểm.

Quy định về sử dụng vốn

Vốn nhàn rỗi là một khoản tiền do chúng ta tích lũy và không có nhu cầu sử dụng đến trong một thời gian nhất định, thời gian đó có thể ngắn hoặc dài.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật kinh doanh bảo hiểm 2019 có nêu rõ về quy định sử dụng vốn đối với các công ty bảo hiểm như sau:

Công ty bảo hiểm chỉ được sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của mình vào việc đầu tư ở Việt Nam trong một số lĩnh vực như: Mua trái phiếu; Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Qua đây ta có thể thấy pháp luật quy định rất rõ ràng về việc sử dụng vốn của các công ty bảo hiểm, cụ thể là số vốn nhàn rỗi mà doanh nghiệp bảo hiểm đang sở hữu. Ngoài những lĩnh vực đầu tư đã quy định thì vốn nhàn rỗi của công ty bảo hiểm sẽ không được đầu tư và những lĩnh vực khác.

Nguyên tắc đầu tư

Căn cứ theo nghị định 73/2016/NĐ-CP nguồn vốn đầu tư của công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm sẽ bao gồm: vốn chủ sở hữu; vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; Các nguồn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Trong quá trình đầu tư, kinh doanh hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài đều phải thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

 • Tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm về hoạt động đầu tư bảo đảm uy tín, an toàn, hiệu quả và thanh khoản.
 • Không được đi vay để đầu tư trực tiếp hoặc ủy thác đầu tư vào chứng khoán, bất động sản và góp vốn kinh doanh với công ty khác.
 • Không được phép đầu tư trở lại dưới mọi hình thức cho các cổ đông góp vốn hoặc người có liên quan đến cổ đông góp vốn theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, trừ khi tiền gửi lại các cổ đông là tổ chức tín dụng.
 • Công ty bảo hiểm không được đầu tư quá 30% nguồn vốn đầu tư vào các công ty bảo hiểm trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan hệ sở hữu lẫn nhau (quy định này sẽ không được áp dụng đối với việc gửi tiền vào các tổ chức tín dụng, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài dưới mọi hình thức thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh bảo hiểm tại nước ngoài.)
 • Trong trường hợp ủy thác đầu tư, tổ chức nhận được quyền ủy thác phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện hoạt động nhận ủy thác đầu tư phù hợp với nội dung nhận ủy thác đầu tư.

Doanh nghiệp bảo hiểm được sử dụng vốn của mình để đầu tư trong các lĩnh vực nào?

Nếu bạn đang thắc mắc không biết nguồn vốn của công ty bảo hiểm có được dùng để đầu tư trong lĩnh vực nào thì dưới đây là câu trả lời dành cho bạn.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 98 Luật kinh doanh bảo hiểm có quy định doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực như:

 • Mua trái phiếu Chính phủ;
 • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
 • Kinh doanh bất động sản;
 • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
 • Cho vay theo quy định của luật các tổ chức tín dụng;
 • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *