Hưỡng dẫn nộp yêu cầu bồi thường trên Dai-ichi Connect chi tiết.

Nếu bạn đọc bài viết này, có thể rằng bạn cần hỗ trợ trong việc yêu cầu bồi thường Bảo hiểm nhưng lại không có thời gian vì đống giấy tờ phức tạp. Đừng lo Dai-ichi Life Việt Nam đã có ứng dụng cho việc này.

Sau đây là các bước:

Bước 1: Chọn “Chi trả Quyền lợi bảo hiểm” – Chọn “Tạo mới hồ sơ”
   o Trường hợp 1: Quý khách hàng chưa từng tạo hồ sơ, Dai-ichi Connect sẽ chuyển đến màn hình tiếp theo.
   o Trường hợp 2: Quý khách hàng đã từng tạo hồ sơ nhưng chưa nộp hồ sơ thành công, sẽ có 3 lựa chọn:
      ▪ Xóa và tạo mới: để xóa hồ sơ đã tạo và tạo lại hồ sơ mới.
      ▪ Tiếp tục: để chuyển đến bước 12 – Chụp ảnh các chứng từ đính kèm yêu cầu.
      ▪ Hủy: để trở lại Trang chủ.

Bước 2: Cung cấp thông tin về sự kiện bảo hiểm và chọn phương thức chi trả
      2.1. Chọn Người được bảo hiểm đang có sự kiện bảo hiểm.
      2.2. Nhập nghề nghiệp hiện tại của Người được bảo hiểm.
      2.3. Chọn nguyên nhân dẫn đến sự kiện bảo hiểm.

     2.4. Dai-ichi Connect sẽ tự động thể hiện tất cả các quyền lợi bảo hiểm của Người được bảo hiểm đang tham gia trên tất cả các Hợp đồng bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm đang nộp hồ sơ.
     2.5. Nhập đầy đủ tất cả các thông tin sự kiện bảo hiểm, thông tin điều trị bệnh và các thông tin liên quan khác theo hướng dẫn tại các màn hình.
      2.6. Nhập phương thức chi trả Quyền lợi bảo hiểm

Bước 3: Cung cấp hình ảnh đính kèm chứng minh sự kiện bảo hiểm và nộp hồ sơ

Sau đây là tất cả các bước nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường Bảo Hiểm đơn giản và chi tiết trên ứng dụng. Nếu còn thắc mắc khác xin liên hệ 0914164133 để được giải đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *