Nếu có khó khăn về kinh tế thì tôi được trì hoãn đóng phí bao lâu?

Mặc dù trong lúc tư vấn, nhân viên sẽ luôn tính toán các chi phí nằm trong khả năng tài chính của bạn trong suốt quá trình tham gia. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những khó khăn tài chính không thể lường trước được. Khi đó hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ có các điều khoản như sau để bảo vệ quyền lợi của bạn:

  1. Thời gian gia hạn đóng phí: Thường bạn sẽ có thời gian là 60 ngày để gia hạn đóng phí tính từ ngày đến hạn.
  2. Tạm ứng giá trị hoàn lại để đóng phí bảo hiểm tự động: Với sản phẩm bảo hiểm truyền thống, khi đến hạn nhưng bạn chưa thanh toán thì công ty sẽ tự động ứng trước số tiền chi trả bảo hiểm khi hết hợp đồng để đóng.
  3. Tạm ngưng đóng phí: Với sản phẩm liên kết chung, khách hàng có thể tạm thời ngưng đóng phí. Sau đó công ty sẽ trích từ giá trị tài khoản của hợp đồng để thanh toán chi phí rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng để duy trì.
  4. Khôi phục hiệu lực hợp đồng: Nếu bạn vẫn chưa thể đóng phí và giá trị hoàn lại không còn đủ để đóng phí bảo hiểm tự động, hoặc giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ các khoản phí duy trì thì hiệu lực hợp đồng sẽ bị tạm ngưng. Khi đó, bạn vẫn có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng bị mất hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *