Bảo hiểm có nhất thiết chỉ có 1 người thụ hưởng?

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là một công cụ để bảo vệ tài chính cho chính bạn và gia đình, mà còn có thể trở thành một tài sản quý giá mà bạn có thể truyền lại cho thế hệ sau. Khả năng truyền lại bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích và sự an tâm tài chính cho con cháu của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng truyền lại bảo hiểm nhân thọ và những điều cần biết về việc này.

Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định một hoặc nhiều Người thụ hưởng để nhận toàn bộ hay một phần quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này. Bên mua bảo hiểm có thể quy định cụ thể tỷ lệ thụ hưởng mà mỗi Người thụ hưởng được hưởng. Nếu bên mua bảo hiểm không quy định cụ thể thì tất cả những Người thụ hưởng sẽ nhận một tỷ lệ bằng nhau. Việc thay đổi tỷ lệ chỉ có hiệu lực khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp thuận và Dai-ichi Life Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như tranh chấp (nếu có) của Bên mua bảo hiểm hoặc những người liên quan đến việc chỉ định thay đổi Người thụ hưởng.

Hợp đồng thương mại là gì? Mẫu hợp đồng thương mại 2023

Những điều cần biết về chuyển giao hợp đồng

Ngoài ra hợp đồng bảo hiểm còn có thể được chuyển giao, nói một cách đơn giản là bạn có thể thay đổi bên mua bảo hiểm và người thụ hưởng cho gia đình hoặc vợ chồng. Trái lại, người được bảo hiểm thì không được thay đổi.

Đối với người thụ hưởng mới, việc chuyển giao hợp đồng cho phép họ tiếp tục sở hữu và được bảo vệ bởi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Điều này giúp họ không phải bắt đầu từ đầu và tiếp tục nhận lợi ích và bảo vệ tài chính từ hợp đồng đã tồn tại. Họ cũng có thể nhận được giá trị đầu tư từ hợp đồng, nếu nó đã tích lũy giá trị tiền mặt. Điều này mang lại cơ hội tài chính và giúp họ đáp ứng các mục tiêu cá nhân. Hơn nữa, người thụ hưởng mới có quyền lợi linh hoạt để điều chỉnh hợp đồng theo nhu cầu và mục tiêu cá nhân. Họ có thể tùy chỉnh mức đóng phí, tùy chọn lợi tức hoặc thay đổi điều kiện bảo hiểm để phù hợp với tình hình tài chính và sự phát triển cá nhân.

Qua việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn có thể tận dụng các lợi ích và cơ hội tài chính. Hãy nhớ rằng quy trình chuyển giao có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, nếu không thật sự cần thiết thì bên mua bảo hiểm nên hạn chế sử dụng quyền lợi này. Nếu bạn quan tâm đến việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, hãy thảo luận với nhà tư vấn bảo hiểm Dai-ichi Life của bạn để hiểu rõ hơn về quy trình và lợi ích cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *