Thông tin hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Thời hạn đóng phí

ĐỐI VỚI CÁC DÒNG SẢN PHẨM LIÊN KẾT ĐẦU TƯ (Liên kết chung/ Liên kết đơn vị):
Minh họa về Thời hạn đóng phí:

① Thời hạn bảo hiểm (hay còn gọi là Thời hạn hợp đồng): là khoảng thời gian mà Khách hàng
được bảo hiểm. Công ty cam kết đồng hành bảo vệ Khách hàng trong suốt thời gian này. Thời hạn
bảo hiểm dài nhằm giúp Khách hàng được bảo vệ trong dài hạn mà không phải tham gia Hợp đồng
mới với phí bảo hiểm cao hơn, hoặc có thể bị từ chối bảo hiểm trong tương lai (do tuổi tham gia và
tình trạng sức khỏe thay đổi).
② Thời hạn đóng phí: sẽ bằng Thời hạn bảo hiểm.
• Đây là khoảng thời gian TỐI ĐA mà Khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm. Cần hiểu rằng,
phí bảo hiểm đóng vào sẽ được phân bổ vào các Quỹ liên kết chung/ Quỹ liên kết đơn vị theo
quyền lợi đầu tư được quy định trong Hợp đồng trong suốt thời gian này.
• Thời hạn đóng phí tối thiểu: là khoảng thời gian TỐI THIỂU mà Khách hàng cần đóng phí
đầy đủ và đúng hạn. Việc dừng đóng phí trong khoảng thời gian này sẽ làm mất hiệu lực Hợp
đồng.
③ Sau Thời hạn đóng phí tối thiểu, Khách hàng có thể tiếp tục đóng phí/ dừng đóng phí hoặc chủ
động thay đổi lịch trình đóng phí của mình. Cần lưu ý rằng khi dừng đóng phí, Tài Khoản Hợp Đồng
vẫn tiếp tục hưởng kết quả đầu tư từ Quỹ Liên kết chung/ Quỹ Liên kết đơn vị, đồng thời sẽ bị khấu
trừ Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng để đảm bảo duy trì các Quyền lợi bảo vệ.
Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực nếu Tài Khoản Hợp Đồng bị khấu trừ hết.
④ Kế hoạch đóng phí: là khoảng thời gian dự định đóng phí của Khách hàng. Để đảm bảo các kế
hoạch tài chính lâu dài, hầu hết Khách hàng đều lựa chọn Kế hoạch đóng phí dài hơn Thời hạn đóng
phí tối thiểu. Công ty không bắt buộc Kế hoạch đóng phí bằng Thời hạn đóng phí tối đa nêu
trên. Tuy nhiên, các anh/ chị cần lưu ý tư vấn để Khách hàng có thể duy trì được Kế hoạch đóng phí
phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.

Áp dụng đối với các sản phẩm có tên sau đây:
▪ An Tâm Song Hành,
▪ An Tâm Hưng Thịnh Toàn Diện,
▪ An Tâm Hưng Thịnh (2014),
▪ An Tâm Hưng Thịnh,
▪ An Thịnh Chu Toàn,
▪ An Thịnh Đầu Tư;
và áp dụng đồng thời đối với các gói sản phẩm có tên thương mại khác được triển khai qua Kênh
Phân Phối Mở Rộng của các sản phẩm trên.

ĐỐI VỚI CÁC DÒNG SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG:
Minh họa về Thời hạn đóng phí:

① Thời hạn bảo hiểm (hay còn gọi là Thời hạn hợp đồng): là khoảng thời gian mà Khách hàng
được bảo hiểm. Công ty cam kết đồng hành bảo vệ Khách hàng trong suốt thời gian này.
② Thời hạn đóng phí: được quy định cụ thể trong Hợp đồng và ghi rõ tại Giấy chứng nhận bảo
hiểm. Thời hạn này có thể bằng hoặc ngắn hơn Thời hạn bảo hiểm. Khách hàng cần duy trì việc đóng
phí đầy đủ và đúng hạn trong suốt thời gian này. Việc dừng đóng phí trong khoảng thời gian này sẽ
làm mất hiệu lực Hợp đồng.

Áp dụng đối với các sản phẩm có tên sau đây:
▪ Đại Gia An Phúc,
▪ An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện,
▪ An Phúc Hưng Thịnh (2014),
▪ An Phúc Hưng Thịnh,
▪ K-Care Bảo Hiểm Bệnh Ung Thư,
▪ An Lộc Tích Lũy Gia Tăng,
▪ An Sinh Giáo Dục Toàn Diện,
▪ An Sinh Gia Đình Toàn Diện,
▪ Nền Tảng Thành Công,
▪ An Sinh Giáo Dục, …
và áp dụng đồng thời đối với các gói sản phẩm có tên thương mại khác được triển khai qua Kênh
Phân Phối Mở Rộng của các sản phẩm trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *