Các điều khoản loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm

Các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm bao gồm các điều khoản sau:

1.1. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm tử vong:

Dai-ichi Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Quy tắc và Điều khoản này nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:

 • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, xảy ra trong vòng hai (02) năm kể từ Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
 • Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS.
 • Sử dụng ma túy hoặc sử dụng trái phép các chất gây nghiện.
 • Bị tử hình, tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị cơ quan chức năng bắt giữ hay vượt ngục
 • (Các) hành vi vi phạm pháp luật của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng.

Trong các trường hợp nêu trên, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại Bên mua bảo hiểm:

 • Giá trị tài khoản hợp đồng tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 26
 • Chi phí hàng tháng (nếu có) đã bị khấu trừ từ ngày Người được bảo hiểm tử vong đến ngày Dai-ichi Life Việt Nam nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại Điều 26.

Quyền lợi Chu toàn hậu sự đã được chi trả; và Các chi phí hợp lý và các Khoản nợ (nếu có).

1.2. Loại trừ bảo hiểm đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do bất cứ nguyên nhân nào, dù trực tiếp hay gián tiếp sau đây gây ra:

 • Tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn xảy ra trước Ngày hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực; hoặc các hành vi vi phạm pháp luật; hoặc hành động cố ý hoặc có tính toán của Người thụ hưởng hay của Bên mua bảo hiểm hoặc của Người được bảo hiểm.
 • Tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, chống cự khi bị bắt giữ hay vượt ngục.
 • Chấn thương do tham gia các cuộc đua, các loại hình thể thao chuyên nghiệp hoặc các hoạt động dưới nước có sử dụng mặt nạ thở.
 • Chấn thương do bay hoặc tham gia các phương tiện hoạt động trên không trừ phi với vai trò hành khách có mua vé của một hãng hàng không dân dụng có giấy phép hoạt động và lịch trình bay
 • Nhiễm HIV, bị AIDS hay các bệnh có liên quan đến HIV/AIDS

Trong các trường hợp thuộc phạm vi các quy định loại trừ nêu trên:

 • Nếu Bên mua bảo hiểm vẫn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo hiểm thì các quyền lợi bảo hiểm khác như quyền lợi bảo hiểm khi hợp đồng đáo hạn hoặc quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm tử vong không thuộc phạm vi loại trừ tương ứng sẽ vẫn được chi trả.
 • Nếu Bên mua bảo hiểm không muốn tiếp tục duy trì Hợp đồng bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trả lại cho Bên mua bảo hiểm Giá trị tiền mặt thực trả tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày Dai-ichi Life Việt Nam chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.
 • Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra hành vi phạm tội đối với Người được bảo hiểm, Dai-ichi Life Việt Nam vẫn trả quyền hưởng này cho những người thụ hưởng khác theo tỷ lệ thụ hưởng tương ứng của những người thụ hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *